HASIČI POLNIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POLNIČKA

Založen v roce 1880

O SBORU

Sbor byl založen v roce 29. června 1880. Mezi zakládajícími členy byly hraběnka Klotilda Clam Gallasová ze Zámku Žďáru. Prvním vybavením sboru byla stará stříkačka s fyzickou obsluhou, kterou sbor dostal při likvidaci polničských železáren.

MLADÍ HASIČI

Mladí hasiči se připravují na práci v jednotce. Naučí se základy požární ochrany, základní zdravovědu a další specifické činností. Mladí hasiči se účastní každý rok celorepublikového kola Hry Plamen, která má dvě kola (jarní, podzimní). Mladým hasičem se může stát holka i kluk do věku 18-ti let.

JEDNOTKA SBORU

Jednotka zabezpečuje požární ochranu pro obec Polnička v režimu JPO III. Jednotka zasahuje u požárů, technických pomocí a vypomáhá obci. Jednotka je vybavena dýchací technikou.

TECHNIKA SBORU

Sbor vlastní historickou koňskou čtyřkolovou stříkačku od roku 1882. Jako základní agregát sbor vlastní přenosnou motorovou stříkačku PPS 12. Jednotka vlastní cisternovou automobilovou stříkačku LIAZ CAS 24 a dopravní automobil DA Ford. Dále jednotka vlastní člun s vlastním přívěsným vozíkem.

0
ČLENŮ SBORU
0
ČLENŮ JEDNOTKY
0
MLADÝCH HASIČŮ
0
2022
0
2018
0
2014
0
2021
0
2017
0
2013
0
2020
0
2016
0
2012
0
2019
0
2015

ZÁSAHY JEDNOTKY

Podrobná historie sboru v obci Polnička

Fotogalerie z činnosti mladých hasičů, sboru a jednotky.

ČINNOST SBORU

Sbor dobrovolných hasičů má soutěžní družstvo žen a mužů nad 18 let. Tyto družstva soutěží na okrskové soutěži s ostatními sbory v požárním útoku a v dalších disciplínách, dále se zúčastňují Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda ve Žďáře nad Sázavou v klasice požárního útoku 1+8. Sbor pořádá každý rok taneční zábavu. Vypomáhá ostatním spolkům s kulturním žitím v obci. Členem sboru se může stát každý bez věkového omezení.

ČINNOST JEDNOTKY

Jednotka je zařazena do režimu jednotek požární ochrany III – tj. výjezd do 10-ti minut od vyhlášení výjezdu. Jednotka je vybavena na požáry a technické pomoci. V letních měsících jednotka likviduje nebezpečný hmyz ohrožující život občanů a v zimních měsících shazováním nebezpečných ledů ze střech. Dále je jednotka vybavena na odstraňování větrné a dešťové bouře (čerpání vody, odstranění stromů, …) Členové jednotky provádí po celý rok školení členů teoretickou a praktickou částí. Jednotka disponuje člunem na záchranu osob na vodní hladině. Členem jednotky se může stát každý starší 18-ti let.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

Mladí hasiči se celý rok připravují na celorepublikové kolo Hry Plamen, která se koná na jaře a na podzim. Mladí hasiči se učí základy požární ochrany, zdravovědy a další činnosti spojené s požární ochranou. Mladí hasiči v zimních měsících trénují v sokolovně a účastní se dětského TFA Junior – soutěž na sílu a výdrž, ve Žďáře nad Sázavou. Mladí hasiči se zapojují do kulturního žití obce. Pomáhají se sběrem kamení a sázením stromků.

AKTUALITY Z ČINNOSTI

AKTUALITY

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 HASIČI | 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 158 POLICIE ČR | 112 TÍSŇOVÁ LINKA